Några av de arter vi hoppas se på Öland

Vitkindad gås, prutgås, bläsand, stjärtand, skedand, ejder, sjöorre, smålom, storlom, havsörn, blå kärrhök, fjällvråk, stenfalk, pilgrimsfalk, trana, skärfläcka, fjällpipare, ljungpipare, kustpipare, sandlöpare, småsnäppa, myrsnäppa, myrspov, kustlabb, kentsk tärna, fisktärna, rödstrupig piplärka, skärpiplärka, blåhake, rödstjärt, ärtsångare, taigasångare, mindre flugsnappare och lappsparv.
 
Däggdjur. Dovhjort och knubbsäl. 

Blå kärrhök, jagande ungfågel. Foto: Ola Bondesson 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin