Några av de arter vi hoppas se

Havsörn, stäpphök, brun glada, blå kärrhök, pilgrimsfalk, trana, skärfläcka, "isländsk" rödspov, myrspov, kustpipare, kustsnäppa, sandlöpare, småsnäppa, mosnäppa, myrsnäppa, svartsnäppa, kaspisk trut, skräntärna, kentsk tärna, svarttärna, forsärla, skärpiplärka, rödstrupig piplärka, mindre flugsnappare, skäggmes och mindre korsnäbb.

Mosnäppan gillar leriga pölar och sumpiga våtmarker! Här en ungfågel. Foto: Mattias Ullman
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin