Några av de arter vi hoppas se i Ammarnäs

Bergand, svärta, sjöorre, alfågel, salskrake, järpe, tjäder, fjällripa, dalripa, smålom, gråhakedopping, svarthakedopping, kungsörn, fjällvråk, ljungpipare, fjällpipare, dvärgbeckasin, småspov, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, silvertärna, fjällabb, lappuggla, slaguggla, hökuggla, jorduggla, tretåig hackspett, stenfalk, varfågel, lavskrika, sidensvans, lappmes, ringtrast, strömstare, ortolansparv, videsparv, lappsparv och snösparv.

Däggdjur. Skogshare, fjällämmel, gråsiding, småvessla och älg.

Fjällripan är välkamouflerad även i sommardräkt. Här en tupp. Foto: Göran Pettersson
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin