Några av de arter vi hoppas se i Jämtland

Bergand, alfågel, sjöorre, svärta, järpe, dalripa, fjällripa, storlom, smålom. havsörn, kungsörn, fjällvråk, stenfalk, fjällpipare, mosnäppa, skärsnäppa, kärrsnäppa, dubbelbeckasin, fjällabb, hökuggla, tretåig hackspett, blåhake, sidensvans, ringtrast, lappmes, lavskrika och lappsparv.

Däggdjur. Älg, ren, skogshare och med lite tur buskmus eller fjällräv.

Vi har stor chans att få se både fjäll- och dalripa. Här en dalripetupp. Foto: Kent-Ove Hvass
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin