Detta planerar vi att se under resan på Gotland

Halsbandsflugsnappare, skärfäcka, sillgrissla, tordmule, kungsörn, havsörn, salepsrot, stor skogslilja, röd skogslilja, flugblomster, vaxnycklar, purpurknipprot, kärrknipprot, honungsblomster, apollofjäril, dårgräsfjäril, fossiler av olika arter samt brons- och järnåldersgravar.

Tordmule. Stora Karlsö. Foto: Jim Sundberg
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin