Några av de arter vi hoppas se på Öland

Gravand, snatterand, rapphöna, smådopping, röd glada, ängshök, havsörn, lärkfalk, skärfläcka, kustpipare, kustsnäppa, brushane, myrsnäppa, spovsnäppa, mosnäppa, sandlöpare, småsnäppa, rödspov, myrspov, småspov, svartsnäppa, gluttsnäppa, roskarl, kustlabb, kaspisk trut, småtärna, svarttärna, kentsk tärna, turkduva, backsvala, ängspiplärka, näktergal, svart rödstjärt, sävsångare, härmsångare, grönsångare, stjärtmes, skäggmes, törnskata, hämpling och stenknäck.
 
Andra organismer. Knubbsäl, gråsäl, långbensgroda, blåvingad gräshoppa, rosenvingad gräshoppa, amiral, sandgräsfjäril, väpplingblåvinge, mindre snabelsvärmare, hästskoräka, ölandssolvända, gotlandssolvända, bergskrabba, öländsk pricklav, vit skärelav, masklav och svavellav.

Trots att kustlabb inte häckar på Öland brukar sensommare vara en pålitlig tid att se arten på södra Öland. Foto: Magnus Hellström
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin