Några av de arter vi hoppas
se i Hornborgasjön

Sångsvan, sädgås, bläsgås, spetsbergsgås, bläsand, snatterand, stjärtand, skedand, brunand, salskrake, orre, gråhakedopping, svarthalsad dopping, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, fjällvråk, fiskgjuse, trana, enkelbeckasin, storspov, skogssnäppa, skogsduva, trädlärka, forsärla och dubbeltrast.

 
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin