Nytt bildspel ur det första från 2012. Fotograf till alla bilderna är Rolf Hagström

Svartmes
Domherre
Entita
Grå flugsnappare
Grönbena
Gulsparv
Pärluggla
Smålom
Sothöna
Sparvuggla
Stenknäck
Svarthakedopping
Tofsvipa
Tranor
Tretåig hackspett