Fotograferna och deras bilder i bildspel 2

____________________________________________________________________________
Fotografer: Birdnerds - Birgitta Dawidsson och Håkan Svensson


Birdnerds hemsida
Hornuggla
Skäggmes
Tornfalk
Tretåig hackspett
Sparvhök
Spovsnäppa
Törnskata
_____________________________________________________________________

 

Fotograf: Torbjörn Arvidson


Torbjörns hemsida ArvidsonFoto.se
Sångsvanar
Smålom
Svarthakedopping
Vattenrall
_____________________________________________________________________

 

Fotograf: Hasse Molin
 
Hasses hemsida
Sparvuggla
_____________________________________________________________________


Fotograf: Jonas Forsberg


Jonas hemsida: fotojonas.se
Sångsvan
Skata
Tjäderspel
Orre
Spillkråka
Lom
_____________________________________________________________________


Fotograf: Valdemar Andersson


Strandskator
Gök
Skedand
Snatterand
Stjärtmes
Smålom
_____________________________________________________________________


Rolf Hagström
Entita
Gråhäger
Kaja
Kattuggla
Myrspov
Pärluggla
Sidensvans
Rödspov