Här presenteras fotografernas namn till de 52 bilderna i bildspelet på startsidan. Del 1 berguv - Nydalen.

Berguv

Berguv - Bubo bubo

Torbjörn Arvidson

Björktrast

Björktrast - Turdus pilaris

Göran Bäckstrand

Brunand

Brunand - Aythya ferina

Göran Ekberg

Buskskvätta

Buskskvätta - Saxicola rubetra

Torbjörn Arvidson

Domherre

Domherre - Pyrrhula pyrrhula

Rolf Hagström

Entita

Entita - Parus palustris

Rolf Hagström

Fasan

Fasan - Phasianus colchicus

Göran Ekberg

Fjällvråk

Fjällvråk - Buteo lagopus

Göran Ekberg

Grå flugsnappare

Grå flugsnappare - Muscicapa striata

Rolf Hagström

Grågås

Grågås - Anser anser

Leif Sandgren

Gråhäger

Gråhäger - Ardea cinerea

Bengt Ahl

Gråsparv

Gråsparv - Passer domesticus

Leif Sandgren

GrönbenaGrönbena - Tringa glareola 

Rolf Hagström

GrönfinkGrönfink - Carduelis chloris 

Rolf Hagström

GulsparvGulsparv - Emberiza citrinella 

Rolf Hagström

GulärlaGulärla - Motacilla flava 

Leif Sandgren

GärdsmygGärdsmyg - Troglodytes troglodytes 

Leif Sandgren

Gök

Gök - Cuculus canorus

Leif Pernstig

Hjälmaren/KatrinelundHjälmaren/Katrinelund

Rolf Hagström

KajaKaja - Corvus monedula 

Susanne Flink

Kattuggla

Kattuggla - Strix aluco

Benny Fredriksson

Knipa

Knipa - Bucephala clangula

Benny Fredriksson

KråkaKråka - Corvus corone

Torbjörn Arvidson

Kungsfiskare

Kungsfiskare - Alcedo atthis

Andreas Sandberg

Mindre korsnäbbMindre korsnäbb - Loxia curvirostra

Göran Ekberg

Nydalen

Nydalen

Benny Fredriksson