Här presenteras fotografernas namn till de 52 bilderna i bildspelet på startsidan. Del 2 näktergal - ängspiplärka.

Näktergal

Näktergal - Luscinia luscinia

Ola Strand

Nötkråka

Nötkråka - Nucifruga caryocatactes

Anders Hindemo

Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalk - Falco peregrinus

Christer Nytén

Pärluggla

Pärluggla - Aegolius funereus

Rolf Hagström

Rapphöna

Rapphöna - Perdix perdix

Göran Ekberg

RödbenaRödbena - Tringa totanus

Fotograf okänd. Hör av dig om du vet något!

RördromRördrom - Botaurus stellaris

Bengt Ahl

SmålomSmålom - Gavia stellata

Rolf Hagström

SnatterandSnatterand - Anas strepera

Rolf Hagström

SothönaSothöna - Fulica atra

Rolf  Hagström

SparvhökSparvhök - Accipiter nisus

Rolf Engwall

SparvugglaSparvuggla - Glaucidium passerinum

Rolf Hagström

Stenknäck

Stenknäck - Coccothraustes coccothraustes

Rolf Hagström

StjärtmesStjärtmes - Aegithalos caudatus

Bengt Ahl

SvarthakedoppingSvarthakedopping - Podiceps auritus

Rolf Hagström

SvartmesSvartmes - Parus ater

Rolf Hagström

Svart/vit flugsnappareSvart/vit flugsnappare - Ficedula hypoleuca

Rolf Hagström

TallbitTallbit - Pinicola enucleator

Andreas Sandberg

Talltita

Talltita - Parus montanus

Göran Ekberg

TofsvipaTofsvipa - Vanellus vanellus

Rolf Hagström

TranaTrana - Grus grus

Rolf Hagström

Tretåig hackspettTretåig hackspett - Picoides tridactylus

Rolf Hagström

VarfågelVarfågel - Lanius excubitor

Johan Åhlén

VenanVenamorgon

Leif Sandgren 

Vitkindad gåsVitkindad gås - Branta leucopsis 

Torbjörn Arvidson

ÄngspiplärkaÄngspiplärka - Anthus pratensis

Göran Ekberg