Fotograferna och deras bilder i bildspelet


Nyhetsartikel om bildspelets tillkomst  läs här...

______________________________________________________Fotografer: Birdnerds - Birgitta Dawidsson och Håkan Svensson


Birdnerds hemsida

Gräsand
Fjällripa
Gök
Kustpipare
Lärkfalk

_____________________________________________________


Fotograf: Torbjörn Arvidson


Torbjörns hemsida
Knipungar
Sidensvans

_____________________________________________________


Fotograf: Jonas Forsberg


Jonas hemsida
Duvhök
Ormvråk
Orrspel
Pilgrimsfalk

_______________________________________________


Fotograf: Hasse Molin


Hasses hemsida
Berguv
Hornuggla
Jorduggla
Kattuggleungar
Lappuggleunge

_______________________________________________


Fotograf: Rolf Hagström

Gråhäger
Grönsiska
Gulsparv
Brushane
Koltrast
Rödhake
Spillkråka
Storskrake

_______________________________________________


Fotograf: Valdemar Andersson

Björktrast
Bivråk
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Fisktärna
Kaja
Kungsfiskare
Ringduva
Rödhuvad dykand och vigg