Bildspelets fotografer Oset del 2

Kent Halttunen
Marianne Johansson
Kent Halttunen
Kent Halttunen
Anita Ahlberg
Kent Halttunen
Rolf Hagström
Sune Johansson
Marianne Johansson
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Kent Halttunen
Anita Ahlberg
Marianne Johansson
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Rolf Hagström
Anita Ahlberg
Rolf Hagström
Marianne Johansson