Carina Palm, Råå, riggar vår monter på Falsterbo Bird Show 2011.


Vill du hjälpa till?

Rapphönan är ett nätverk, vilket bl.a. innebär att allt bygger på frivilliga, ideella insatser. Under de år som Rapphönan funnits har en del medlemmar i nätverket lagt ner mycket tid på allt från administration av nätverket och marknadsföring till att organisera nationella träffar och starta lokala nätverk.

Men det behövs fler som engagerar sig! Är du intresserad av att bidra, ta kontakt med oss som jobbar med Rapphönan på nationell nivå, eller din lokala nätverksgrupp om det finns en sådan. Vilka vi är framgår av sidan
Kontakt.

Det behövs också fler tjejer som engagerar sig i fågelföreningarna, både de nationella och lokala/regionala. En viktig uppgift för Rapphönan är att coacha tjejer så att de inte bara blir aktiva medlemmar utan också åtar sig olika uppdrag. Och där tycker vi att vi redan har kommit en bit på väg på den korta tid som vårt nätverk funnits! Flera Rapphönor har gått in i styrelser i fågelföreningar eller blivit SOF-volontärer, vilket de enligt dem själva inte hade gjort utan att känna sig uppmuntrade av andra tjejer i Rapphönan. Flera har också vidareutbildat sig genom att gå distanskurser om fåglar. En del Rapphönor har också tagit steget att bli medlemmar i den fortfarande mycket mansdominerade föreningen Club300. 

Bli medlem