Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-06-04

Nytt nummer av FiD ute och DOFs riktlinjer för integritetsskydd!

Fåglar i Dalarna nr 2 2018. Framsida: Adult hane rödstjärt. Foto: Krister Fredriksson
Nu finns det ett nytt nummer av medlemstidningen Fåglar i Dalarna ute. 
 
Ur innehållet:
  • Fortsätt gärna stötta DOF
  • RRKs Fågelrapport 2017
  • DOFs årsmöte
  • DOFs riktlinjer för integritetsskydd
  • Och mycket mer!
DOFs riktlinjer för integritetsskydd 
Den 25 maj i år så börjar en ny lag om hur man behandlar personuppgifter att gälla.
Du kan läsa om lagen på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Vår anpassning till lagen är att informera dig som medlem hur vi arbetar med dessa frågor. Därför får du denna information om— DOFs riktlinjer för integritetsskydd.

Dalarnas ornitologiska förening
DOF är till för alla som är intresserade av fåglar och natur och vill stödja vårt arbete med fågel- och naturskydd samt forskning. På DOFs hemsida kan du alltid läsa mer om vårt arbete, ta del av verksamhetsberättelser och på Facebook kan du följa våra inlägg och ta del av innehållet i vår verksamhet.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Personuppgifter som lagen gäller är sådana som ensamt, eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person. När du är medlem i DOF så ligger vissa av dina personuppgifter i våra register. Uppgifter som vi har om dig som medlem är; förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, e-postadress och telefonnummer.

Hur använder vi dina uppgifter?
Vi använder dina uppgifter för att be dig betala din medlemsavgift, skicka ut medlemstidning, skicka nyhetsbrev via e-post och för att bokföra dina betalningar. Om du besöker oss på Facebook så sparar vi inga uppgifter alls om dig som besökare på dessa medier.

Vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt, och vi tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personlig information mot oavsiktlig eller olaglig radering, intrång, förändring samt obehörigt avslöjande eller åtkomst.

Vilken information lämnas till andra?
För att kunna leverera medlemstidningen Fåglar i Dalarna, så skickas en fil med namn och adressuppgifter till vårt tryckeri, som även ansvarar för utskick av tidningen.

Var lagras uppgifterna?
Medlemsregistret lagras på en server hos Google som är skyddad för inloggning med användaridentitet och lösenord. Behörighet till medlemsregistret på Google Drive har medlemsansvarige inom DOF, för tillfället Bengt Eriksson, och DOFs IT-grupp, för tillfället Glenn Costello och Svend Svarrer.

Vilken rättslig grund har vi?
Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1 f, ett berättigat intresse. För att du skall kunna vara medlem hos oss så behöver vi kunna spara uppgifter om dig.

Vilka rättigheter och val har du?
Som medlem har du rätt att när som helst se vilken information vi har sparat om dig, korrigera dina uppgifter eller begära radering av uppgifter. Vi kan inte radera uppgifter om dig som fortfarande är medlem. Har du frågor så kontakta ordförande eller sekreteraren.

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com