Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-06-22

Fåglar sen sist - Dalarna maj 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterie som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under maj månad (ca 2950 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Första veckan av månaden bjöd på rätt låga temperaturer och en del regn. Men sedan slog sommaren till och, med undantag av några enstaka dagar, blev maj den varmaste och torraste på länge och många dagar med temperaturer över 25 grader. Något vi knappt upplevde alls förra sommaren.

 

En tundrasädgås fanns vid Näset, Orsa, och närliggande lokaler en stor del av månaden. Där noterades även någon enstaka spetsbergsgås, men hela 22 ex fanns kvar vid Limsjön, Leksand i början av månaden. Tre bläsgäss sågs på några lokaler i Hovranområdet, Hedemora och ett ex rastade även vid Kyrkbytjärn, Falun. En [stripgås] rastade vid Rudängsmyran i Borlänge i slutet av månaden och en [mandarinand] sågs vid Flogen, Gagnef den 21.5.

 

Snatterand sågs på flera lokaler och som mest fanns 10 ex vid Ansta, Säter. 300 krickor rastade vid Brunnaön, Hovran, Hedemora i början av månaden. Enstaka stjärtänder fanns på flera lokaler och största ”ansamlingen” var sju hanar och fem honor den 4.5 vid Lindänget, Orsa. Årta är ibland lite lurig att få in på Dalaårslistan, men nu rapporterades arten från över tio lokaler. Tre par ejder rastade i södra delen av Väsman, Ludvika, den 8.5. Svärta rastade där några dagar innan och vid Särnaheden, Älvdalen, den 25.5. Vid Lindänget, Orsa, sågs arten vid fyra tillfällen i mitten av månaden.

 

Från nära tio lokaler rapporterades det om spelande vaktel från den 9.5. Hela 28 svarthakedoppingar rastade vid Vattnäs, Mora, den 2.5. En ägretthäger fanns den 7.5 vid Lindänget, Orsa.

 

En brun glada sågs först vid Sjurberg den 3.5 och sedan dagen därpå vid Boda, Rättvik. Ett ex sågs sträckande mot norr vid Nordibyn, Äppelbo, Vansbro, samma dag den 4.5. Från den 5.5 rapporterades ett ex i området kring Svinesjön, Hedemora, och under större delen av månaden. Ett ex sträckte även över Stensbo, Ludvika, den 6.5. Man kan ju undra hur många ex det egentligen handlade om. Röd glada sågs den 20.5 vid Rista, Gagnef, och vid Långsjön, Romme, Borlänge, den 26.5. Vi får återkomma till gladorna i junirapporten eftersom båda arterna finns kvar i skrivande stund. En 2K stäpphök visade upp sig fint vid Rudorna i Borlänge den 18.5.

 

Från nio lokaler rapporterades spelande småfläckig sumphöna. Vid Limsjön, Leksand, räknades hela åtta (8) ex in! Rörhöns fanns på de klassiska lokalerna inne i Ludvika (Kasttjärn, Marnästjärn och Frutjärn). Dessutom sågs arten vid Vattenparken i Borlänge samt vid Karltjärnen, Venjan, Mora.

 

Från Nipfjället, Älvdalen, kom rapport om fjällpipare i vanlig ordning. Utanför fjällen verkar ett ex den 17-18.5 vid Flygrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge, vara den enda sedda. Vid Lindänget, Orsa, rastade en tuvsnäppa den 5.5. Från Fulufjället, Älvdalen, kom flera rapporter om kärrsnäppor i lämplig miljö och med beteende som tyder på häckning. Kan vi få konstaterad häckning i år? En myrsnäppa spelade vid Tisjökölen, Tisjön, Malun-Sälen, den 25.5. Två ex rastade vid Limsjön i Leksand den 27.5 och två ex vid Flinesjön, Hedemora, den 29.5.

 

Brushane rapporterades från flera lokaler och som mest sågs hela 53 ex den 10.5 vid Lindänget, Orsa. Dubbelbeckasin hördes vid flera tillfällen vid Lindänget samt en gång vid Limsjön, Leksand. En rödspov sågs den 21.5 vid Flogen, Gagnef. Vid Limsjön, Leksand, rastade en roskarl den 15.5 och vid Rudängsmyran i Borlänge sågs en smalnäbbad simsnäppa den 21.5.

 

En kustlabb sågs sträckande över Väsman vid Laggarudden, Ludvika, den 10.5. Från runt 15 lokaler rapporterades dvärgmås. Som mest fanns 30 ex vid Stortröskan, Ärnäs, Älvdalen, och 60 ex vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen. Silltrut noterades på cirka tio lokaler. En svarttärna sågs den 13.5 vid Kyrkbytjärn, Falun, och den 28.5 rapporterades en vitvingad tärna från Flinesjön, Hedemora.

 

Hökuggla rapporterades främst från Malung-Sälen, men även från Älvdalen. En trafikdödad lappuggla hittades vid Åsen, Älvdalen. För övrigt fanns några rapporter från Leksand och Malung-Sälen. Jorduggla rapporterades från Borlänge, Leksand, Orsa och Malung-Sälen.

 

Nattskärra noterades på nio lokaler. En kungsfiskare sågs flyga förbi vid Rista golfbana, Gagnef, och två ex sågs vid Bengtsbo, Avesta. Trädlärka fanns vid Mora by, Gustafs, Säter, samt vid Orsa flygfält. En hybrid hussvala x ladusvala höll till vid Medväga, Borlänge. Rödstrupig piplärka observerades vid tre tillfällen vid Lindänget, Orsa, samt vid ett tillfälle vid Flogen, Gagnef.

 

En sjungande blåhake upptäcktes den 22.5 vid norra delen av Limsjön, Leksand. Den kunde sedan bestämmas till vitstjärnig blåhake och drog till sig många skådare. Svarta rödstjärtar lyste med sin frånvaro på flera av de kända (industri)lokalerna. Däremot noterades arten vid Folkets park i Borlänge, vid Svartnäs, Falun, vid Rådmansvägen inne i Falun samt i Vansbro. Ett ex sågs dessutom vid Hällarna/ABB inne i Ludvika.

 

Flodsångare fanns vid Hedemora reningsverk/Brunna (2 ex), ett ex vid Mårdsboäng, Söderbärke, Smedjebacken, ett ex vid Grangärde, Ludvika, ett ex vid Borlänge motorstadion samt ett ex vid Himmelslätta, Gagnef. En vassångare upptäcktes den 27.5 vid Årängen, Söderbärke, Smedjebacken, och var kvar in i juni. Nära samma lokal hittades även en busksångare. Busksångare fanns sedan även vid Strandbro och Berg, Borlänge, samt vid Boberg, Gustafs, Säter.

 

En trastsångare upptäcktes den 19.5 vid Kyrkbytjärn, Falun, och en lundsångare hittades vid Stensbo, Ludvika den 24.5. På nio lokaler fanns mindre flugsnappare. En sommargylling observerades den 19.5 vid Hemus, Mora. Svartkråkan vid Ryhagen i Malung var kvar. Ett ex sågs även vid Björnhyttans avfallsanläggning, Ludvika, den 12.5.

 

Vinterhämpling rapporterades från några lokaler i början av månaden och som mest fanns 50 ex den 1.5 vid Venjan, Mora. Lappsparv fanns vid Lindänget, Orsa, i början av månaden och som mest fanns två hanar och en hona på plats den 2.5. Ortolansparv rapporterades flitigt från Flygrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge. Dessutom fanns rapport från Baggbo, Avesta, samt från Born, Orsa kvarn, Orsa. Avslutningsvis en kornsparv som satt och sjöng vid Limatornet, Limsjön, Leksand, den 8.5. Tyvärr fanns den inte kvar vid eftersök. Tredje fyndet i landskapet. Senast det begav sig var i maj 1978 och i april 1988.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com