Dalarnas Ornitologiska Förening

Nyheter

2018-07-10

Fåglar sen sist - Dalarna juni 2018

Inga av nedanstående rapporter är färdigbehandlade av Rk eller Rrk ännu. Kom ihåg att rapportera via Artportalen (www.artportalen.se), då kommer Dina rapporter direkt till oss i regionala rapportkommittén (Rrk). Tack för Dina rapporter!

 

Skriv ett så högt häckningskriterium som möjligt när du rapporterar känsliga arter t.ex. ugglor och andra rovfåglar. Då ska rapporten bli dold för allmänheten, men t.ex. Skogsstyrelsen kan få information och kanske stoppa planerad avverkning just där! Ange alltså även lokal så noga som möjligt! Att bara ange häckning av en känslig art med kommunen som lokal, skyddar dem inte från en skogsavverkning! Du kan själv också aktivt dölja vilka rapporter som helst när du rapporterar i Artportalen.

 

Nedanstående sammanställning är endast ett urval av vad som rapporterats i Dalarnas rapportområde på Artportalen under juni månad (ca 2000 anmärkningsvärda observationer) och kan innehålla fel. Dolda rapporter redovisas naturligtvis inte.

 

Vädret under månaden växlade mellan högsommarvärme och perioder med mer beskedliga temperaturer. Det regn som föll kom oftast med stora lokala variationer. Det var därför fortfarande mycket torrt på många platser, och flera skogsbränder härjade. Som vanligt gjordes många intressanta fynd. Rrk väntar med spänning på att flera raritetsblanketter på några ovanliga arter ska komma in.

 

En spetsbergsgås fanns kvar vid Lindänget, Orsa i början av månaden. En [mandarinand] sågs den 16.6 vid Åkerängsta brygga, Gagnef. En [stripgås] rastade vid Rudängsmyran i Borlänge i början av månaden och det är väl inte långsökt att tänka sig att det var samma ex som tio dagar senare sågs vid Flinesjön, Hedemora. Tre andra ex upptäcktes vid Lindänget, Orsa, den 23.6. Svärtor noterades som vanligt på flera platser i Älvdalens kommun under månaden. Som mest fanns 20 ex vid Harrtjärnarna den 3.6. Vaktel hördes från minst tolv lokaler, framförallt i Avesta, Hedemora, Säter, Borlänge och Gagnef. Gråhakedopping sågs i vanlig ordning vid Bingsjön, Rättvik.

 

Nu över till avdelningen glador, som kommer att ge rrk lite huvudbry när det gäller antalet. Minst en brun glada fanns runt Borlänge en stor del av månaden, men arten rapporterades även från området kring Aspan, Hedemora, och från några lokaler i Säters kommun. En rapport om två ex finns bl.a. därifrån! Runt Borlänge bör också minst tre röda glador ha uppehållit sig, men även här finns rapporter från Säters kommun. Dessutom sågs en röd glada den 27.6 vid Östra Tandö, Lima, Malung-Sälen. Den skulle möjligen vara en av Borlängefåglarna som var på utflykt, eftersom två ex fortfarande sågs dagen därpå i Borlänge.

 

En jaktfalk rapporterades förbiflygande vid Sälfjället, Malung-Sälen, den 29.6. Småfläckig sumphöna hördes på minst sju lokaler i Hedemora, Borlänge, Falun och Leksand. Förutom i de vanliga dammarna/sjöarna inne i Ludvika fanns rörhöns även vid Lusmyren i Borlänge, vid Limsjön i Leksand och i Långshyttan, Hedemora.

 

Mosnäppa observerades, förutom på flera rastlokaler, även uppe på Fulufjället, Älvdalen. Där fanns även spelande kärrsnäppor och på flera lokaler på Långfjället, Älvdalen, fanns också spelande kärror i lämplig biotop. På sistnämnda fjäll noterades även myrsnäppa och arten sågs på ytterligare ett par lokaler i Älvdalen. Flest var det vid Harrtjärnarna, och myrar däromkring, där åtta ex observerades. På samma lokal hittades även häckande dvärgbeckasin (bo med fyra ägg)! Smalnäbbad simsnäppa rastade vid Lindänget, Orsa, i början av månaden och sågs även både på Fulufjället och Långfjället, Älvdalen.

 

En fjällabb sågs den 3.6 vid Gammelsäterstjärnen på Nipfjället och fem dagar senare observerades ett ex även vid Fosksjöarna på Långfjället. Båda lokalerna ligger i Älvdalen. Dvärgmås sågs på flera lokaler och som mest fanns 46 ruvande vid Tisjökölen, Tisjön, Malung-Sälen, den 4.6. Silltrut rapporterades från Säter, Borlänge, Rättvik och Orsa. En skräntärna rastade vid Södra Fullsta, Avesta, den 27.6.

 

Hökuggla rapporterades från flera lokaler i Malung-Sälen och även från Fulufjället, Älvdalen, kom rapporter. En rapport om lappuggla från Malung-Sälen fanns också. Jorduggla sågs i Leksand, Mora, Orsa, Malung-Sälen och Älvdalen. En kungsfiskare fanns den 22.6 vid Flogen, Gagnef, och ett ex även den 28.6 vid Grängshammar, Säter. Se inledningen av månadssammanställningen om hur du bör göra med rapporter av känsliga arter och varför!

 

Trädlärka sågs vid Gonäs utanför Ludvika den 6.6 och ett ex upptäcktes den 11.6 vid Ulvsbo, Västanfors, Fagersta (men i Dalarna!). Sidensvans observerades på ett par lokaler i Älvdalen, dock inte i samma omfattning som förra året. Den vitstjärniga blåhaken i norra delen av Limsjön, Leksand, var kvar i början av månaden i alla fall. Svarta rödstjärtar fanns på de vanliga industrimarkerna i Avesta, Ludvika, Borlänge och Falun. Arten noterades även vid Klosterverken, Långshyttan, Hedemora, en 2K sågs vid Säljebodarna, Björbo, Gagnef, och en 1K fanns vid Fredriksberg, Ludvika.

 

På fem lokaler satt flodsångare och skyttlade. Vassångaren vid Årängen, Söderbärke, Smedjebacken fanns kvar. Från tio lokaler rapporterades busksångare – en rapport fanns ända från Älvdalen. Trastsångaren vid Kyrkbytjärn, Falun, fanns också kvar. Från Fulufjället och Mörkret i Älvdalen kom några rapporter om sjungande nordsångare även i år. Rrk hoppas på att dokumentation kommer in. En nordsångare som larmades ut på Birdalarm, dementerades snabbt då det visade sig att det var en bergfink med mycket avvikande sång!

 

Från åtta lokaler kom rapporter om mindre flugsnappare. En sommargylling sjöng vid Almoån, Siljansnäs, Leksand, den 10.6. Avslutningsvis ett par glädjande rapporter om sjungande lappsparvar på Långfjället, Älvdalen: Två ex fanns den 8.6 vid Fosktjärnarna och ett ex vid Pråatha den 26.6. Arten har minskat rejält under senare år.

 

Bertil Rahm/Rrk Dalarna

Har du en nyhet?

 

Skicka den till:

Webmaster
Glenn Costello
070-717 84 49
glenncostello11@gmail.com
 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-10-10

Nytt nummer av FiD ute!

 
2018-10-03

EuroBirdwatch18 – 25:e gången evenemanget genomförs!

 
2018-09-29

Blyets effekt på kungsörn

 
2018-09-27

Fåglar sen sist - Dalarna augusti 2018

 
2018-09-19

DOFs resa till Kvismaren och Oset

 
2018-09-10

Utveckla ditt skådande - avslutning

 
2018-09-05

Riksmästerskapet i tomtskådning - lördag den 8 september!

 
2018-08-30

Lärkrutor fungerar visar ny rapport!

 
 

Dalakalendern

2018-10-24
Leksands fågelklubb - Bildvisning med fotogruppen

Onsdag 24 oktober kl. 19

 

Fotogruppens medlemmar visar sina bilder.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com.

 

Plats: Samling Norsbro kl 19.

2018-11-18
Höstmöte 2018 - Fåglar och jordbruk från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi

DOF hälsar välkommen till höstmöte! 

Plats: Fornby folkhögskola, Borlänge

Datum: 18 November

Tid: kl. 13 - 17

 

Fåglar och jordbruk - från fält till landskap, från populationsminskningar till poesi 

Tema för årets höstmöte blir en föreläsning av Matthew Hiron från SLU, Uppsala om hans forskning om hur det går för jordbrukslandskapets fåglar samt orsaker till problem och framgångar för olika arter. Läs mer om Matthews forskning här!

 

Som vanligt även information från styrelsen och fika.

2018-11-24
Leksands fågelklubb - Lavskrikeexkursion

Lördag 24 november kl. 08

 

Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. 

Kontakt: Petrus Tengnér, 070-3203619, sekreterare@leksandsfagelklubb.se

 

Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com