Bokningsläget

Aktuellt bokningsläge 2016-09-29

Vecka Datum Namn
38   LST förlängt t.o.m tisdag v 39
39   PAB fr.o.m. onsdag till helgen
40   PRD mfl
41   PWG, MBM, ALF, kanske PAB hänger på?
42   MBM, ALF