Fyrplatsens historia

Tidig historik
Det anges att ön har härbärgerat båkfyrar sedan åtminstone 1695.  
 
”Fyr-ruinen”
Den första ”riktiga” fyren uppfördes vid det vi ornitologer kallar Fyrruinen (på hösta punkten NNV om d:o) år 1838. ”Fyrruinen” är i själva verket lämningar efter tillhörande bostadshus, vilket framgår av bilden nedan.
 
Fyr på taket av fyrvaktarhuset
På 1890-talet flyttades fyren till ”Fyrön”. Det bostadshus som vi ornitologer huserar i uppfördes då och själva fyren anordnades som en tillbyggnad med laternin på taket. Huset hade då även på andra sätt en annorlunda prägel än nuförtiden, då det framstod som ett vanligt trähus. Beklädnaden med eternitplattor på alla fasader kom långt senare.

Svenska fyrsällskapet har lite mer historisk information här: <länk>
 
Nuvarande fyren
Den nuvarande fristående 26 meter höga fyren byggdes 1933. År 1938 kom elektriciteten till ön i form av en lokal elgenerator. År 1970 lades elkabel till Eggegrund och strömförsörjningen sköttes således från land. Skötseln av fyren krävde två man i aktiv drift. Fyrvaktare tillhörande fyra olika hushåll bodde permanent i fyrvaktarhuset fram till avmanningen av fyrplatsen vid årsskiftet 1977-78. Därefter opererades fyren automatiskt ända till hösten 2005. Då släcktes fyrljuset på Eggegrund mot bakgrund av att man inte bedömde att sjöfarten längre hade något behov av den visuella hjälp till navigering som fyren levererade.
 
Sjörapporter sedan 1881
Enligt uppgift har regelbundet väder- och sjörapporter lämnats från Eggegrund ända sedan 1881! Idag avläses instrumenten, som t ex visar vindstyrka, förstås från land.