Häckfågelstudier

Per Aspenberg februari 2013

Foto: Martin Alexandersson
 
 
Typiskt för amatörmässiga fågelprojekt är ofta att de trots (kanske?) bristande vetenskaplig grund kan ha genererat långa tidsserier av data. Seriösa forskare har ofta mer bråttom att få fram resultat som skall publiceras och arbetar då med kortare tidshorisont. Eftersom Eggegrunds  häckfågelstudier pågått under alla år från åtminstone 1977, så utgör det ett utmärkt exempel just på ett sådant ovanligt långsiktigt fågelprojekt
Årligen har sjöfåglarna runt ön räknats och de häckande vadarna har karterats in. Måsfåglar och tärnor har också taxerats årligen. Vissa arter har ägnats särskild uppmärksamhet. Till dem hör:
Silltrut, Silvertärna, Labb och Roskarl.
 Vi hoppas på att kortfattat kunna presentera  resultatet från studier av dessa arter på denna sajt. Våren 2013 tjuvstartar vi med att publicera aktuella skattningar på antal häckande par av skärgårdsfåglar på ön: