Ringmärkning

Eggegrund härbärgerar en av landets 20 fågelstationer. Ringmärkning har bedrivits på ön på rent ideell basis varje år sedan 1977. Hittills har uppemot 180.000 fåglar blivit fångade. Märkningen redovisas löpande till Riksmuseum i Stockholm.