Använda ringserier

En lista med använda ringserier finns här (.pdf).