Artfördelning i fångsten

I nedanstående diagram visas artfördelningen av ringmärkta under olika femdagarsperioder på Eggegrund.
Frekvensen fångade har beräknats med hänsyn till nedlagt arbete i form av antalet nättimmar.
Statistiskt når de bästa periodernas fångst som synes upp till knappt en fågel per nättimme, inte mer.
 

Vårfångster

Höstfångster