Var ifrån blir det återfynd på alla våra ringmärkta fåglar?

Per Aspenberg nov 2012
En av förhoppningarna från allra första början när vi började ringmärka på Eggegrund var förstås att få spännande återfynd från ”jorden alla hörn”.  Hoppet fanns också att det i våra fångstnät skulle fastna fåglar med exotiska ringar som inte härrörde från vår egen verksamhet.
Hur blev det egentligen med detta? Tja, de 180.000 märkningarna har faktiskt genererat nästan 300 återfynd. Positivt, men det innebär ju ändå en blygsam återfyndsfrekvens på bara ungefär 2 promille. Mängdarter som kungsfågel och lövsångare har visat sig lämna väldigt få livstecken efter sig. Den lilla databasen innehåller återfynden även  från privatmärkarna åren 1977-1986. Det är här vi hittar Eggegrunds enda trans-Sahara-fynd. Det gäller en silvertärna från Namibia märkt som unge av Lennart Risberg. I övrigt finns alltså inte ett enda tropikfynd från ön!
Av tabellen nedan framgår, kanske inte så oväntat,  att fynden orienterar sig efter en nord-sydlig linje från oss ner via Baltiska staterna-Danmark-Tyskland vidare med några fynd över Tjeckien-Ungern och många sedan i Frankrike-Spanien-Italien.  Hela spåret söder ut avslutas i en för oss från början rätt oväntad ansamling i Marocko-Algeriet. Återfynd av nordflyttare görs dessutom nordost ut mot Finland. Glöm dock inte att de flesta återfynden härrör från andra platser i vårt eget land.
 
Av sammanställningen ovan framgår även frekvenser av främmande kontroller, dvs fåglar ertappade med ringar påsatta utanför Eggegrund.  Som väntat är bytesbalansen, dvs relationen mellan import och export väldigt olika för skilda länder.  Hela 82 återfynd från Europas medelhavsländer, här inkluderande Frankrike, motsvaras inte av någon enda främmande kontroll därifrån, inte heller förstås så från Nordafrika. Av de nordiska länderna ger Norge fler importer(många gråsiskor på höstvandring österut) än exporter. Även Finland  ger fler främmande kontroller än återfynden därifrån. I detta fall måste särskilt  nämnas fågelstationen Lågskär nära Åland som bara den gett Eggegrund hela 23 kontroller! De flesta av dessa är fåglar som på våren fångats därnere bara några dagar innan de har oturen att ånyo bli fångade i fågelnät, nu på Eggegrund.  De ryska fynden kommer främst från en annan välkänd fågelstation, Rybachy i enklaven Kaliningrad på linjen rakt söder om oss. 
Denna sammanställning fokuserar sålunda på den geografiska aspekten i återfyndsbilden. En beskrivning av artsammansättningen finns här <länk>.