Dagsrekord

Här finns en förteckning över dagsrekord (stora antal märkta för olika arter) fram till 2010.
<länk> >(.pdf)