Ringmärkningsstatistik

Nedan visas den totala ringmärkningen art för art för hela 35-årsperioden 1977-2012. Notera att märkningen bedrevs med privatringar åren 1977-1985, först därefter med stationsringar. Totala antalet märkta uppgick 2012 som synes till drygt180.000 av 140 olika arter. Märkstatistik art / år <länk> (.pdf)
Per A november 2012