Svealand

Lördag 3 november
 
Roslagen
Skrakar i Skedviken
November är en härlig tid att njuta skådespelet av fiskande skrakar. Stora flockar storskrakar och många salskrakar samlar sig till exempel i Skedviken och denna stilla och ljumma? dag beger vi oss dit. I Förfjol hade vi turen att höra skäggmesarnas ”pjongande” i vassen vid Mörby Slottsruin. Missa inte detta tillfälle innan mörkret sänker sig i och den mystiska decembermånaden anträder. Då finns bara tomtar och troll att titta på.
Samling: kl. 09.00. Parkeringen vid Friskis och svettis, Carl Bondes väg i Norrtälje, alternativt vid ICA Rimbo kl. 09:30.
Ansvarig: Gabriel Ekman, tel. 070 – 671 11 36
 
Uppland
Hjälstaviken
Vi tar oss ut till Fågeltornet och kollar på de stora flockarna med änder och gäss som fortfarande dröjer sig kvar. Storskrake, vigg och kricka kan rasta i stora antal och har vi tur kommer pilgrimsfalk eller havsörn och skrämmer upp flockarna till ett mäktigt skådespel. På ängarna födosöker steglitser på tistlar medans varfågeln spanar in dem från sin utkiksbuske. Tubkikare rekommenderas. Det är en bit ut till tornet men vi skådar oss fram i lugnt tempo.
Anmälan: Samuel Persson, sms till 073 685 48 92 eller mail: samper97@gmail.
com Samling: kl 07:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala.
Kostnad: 70 kr.

 
Söndag 4 november
 
Stockholm
Heldag på södra Södertörn
Vi besöker kända lokaler på Södertörn, som Östra Styran, Alhagen och Torö. Tillgången på fågel vid denna årstid kan ju variera, så förväntansnivån får anpassas till de rådande förhållandena.
Ledare: Lars Berglund.
Anmälan: Till lasse.s.berglund@gmail.com från måndag 1 till söndag 7 oktober. Ange resmål, namn, mobilnummer och hemadress vid anmälan (för samordning av bilar). Meddelande om plats erhållits fås via e-post snarast efter sista anmälningsdagen.
Avgift: Ingen, utöver gängse milersättning till bilföraren.
Antal deltagare: 11 personer plus ledare. Bilförare med bil har förtur.
Tid: Samling kl. 06.15 på plats som meddelas i bekräftelsemailet.
Resa: I tre personbilar på söndag morgon. Avfärd kl. 06.30.  
 
Värmdö
Fågellokaler på Värmdö
Rundtur där vi visar några av de lokaler som finns i vår kommun. Sören Bevmo leder.
 Samling vid Runda huset i Gustavsberg 07.00.
Anmälan till Sören Bevmo senast 2/11 på tel. 073-906 94 30.
 
 
Måndag 5 november
 
Strängnäs
Första måndagen i varje månad, skådning för daglediga kl 09.00. 
Vi träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis. 
Samling: Ugglans träd. 
Tid: Kl 09.00 – ca 13.00
Ansvarig: Styrelsen Leif Ekblom 0152-511 54, 070-604 29 73.
 
 
Onsdag 7 november

Angarn
Angarngruppen välkomnar alla StOF-are att delta i deras månadsrundor.
Samling alla dagar: Örsta f.d. naturcentrum, Angarn, kl. 07.30, utom 5 december och 2 januari 2019, då samling sker kl. 08.30. Se www.angarngruppen.se för mer information.
Ledare: Någon eller några skådare i Angarngruppen är värd/ar för dagen.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Övrigt: Tycker du vandringarna är trevliga, bli gärna medlem även i Angarngruppen, så stödjer du deras naturvårdsarbete i området!

 
Lördag 10 november
 
Stockholm
Lördagsvandring vid Råstasjön – förmiddag
Ledare: Hasse Ivarsson, tel. 076-839 29 01.
Samling: Kl. 10.00.
Råstasjön erbjuder flera olika biotoper, som attraherar många fågelarter som änder, svanar, doppingar, sumphöns och skrattmåsar. Under hösten samlas Djurgårdens gråhägrar vid sjön – upp till 70 stycken är inte ovanligt att se. Sena flyttfåglar som bofink, rödhake och gärdsmyg bjuder på härliga närstudier vid sjöns fågelmatningar. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglar som kommer i vår väg. Kikare kan lånas ut. Mer information och kartbeskrivning finns på föreningens hemsida, www.stof.nu. Vandringen anordnas i samarbete med Studiefrämjandet och pågår i två timmar.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: 60 kr/gång, som betalas på plats till ledaren eller med Swish till 123 501 0822 (obs! Fågelguidning AB, ej föreningens Swishnummer).
Samling: Kl. 18.00 på parkeringen som tillhör Solna tenniscenter, Sjövägen, som ligger vid Råstasjöns nordvästra hörn. Buss 502 och 505 stannar utanför tennishallen.
 
Frövi
Aktuell fågellokal.
Vi träffas vid församlingshemmet Frövi kl. 08.
Ansvarig; Bo Dahlström. 0581 – 322 13.
 
Roslagen
Röjar-/städdag på Hasselhorn
Vi fortsätter vår naturvårdsinsats på Hasselhorn vid Erkens norra strand. Här har föreningen sedan föregående år haft som uppdrag från länsstyrelsen att röja bort gran för att gynna lövträd. Dagen kommer att ägnas åt att dra ihop och elda de granar som inför denna utflykt har tagits ned. Hur detta kommer att gå till hänger dock delvis på rådande väder. Kontrollera därför vad som står om detta på föreningens hemsida dagarna innan den 10 november. Medtag gärna yxa, handsåg eller liknande. Inte motorsåg.
Samling: Parkeringen vid ”Friskis och svettis”, infart från Carl Bondes väg i Norrtälje, kl. 09:00.
Ansvarig: Kristoffer Stighäll, tel. 070 – 669 68 96

 
Söndag 11 november
 
Mälaröarna
Vandring på Eldgarnsö
Vi gör vår årliga fågelvandring runt markerna i naturreservatet och tittar på de stora mistelbestånden som så här års dignar av bär, vilket i sin tur drar till sig mängder av trastar. Där övervintrar dubbeltrasten, som är vår förenings symbolfågel. ”Misteltrasten” livnär sig hela vintern på bären som innehåller mycket energi. Dessutom stöter man på meståg med många olika fågelarter i släptåg. Vi kollar hur det har blivit efter naturvårdsåtgärderna som har utförts under sensommaren.
Ledare: Kjell Häggvik tel. 076-859-35-11  Per Öhman tel. 070-956-82-05
Tid: Söndag 10.00.
Plats: Naturreservatets parkering
 
Eskilstuna
Exkursion till Hjälmaresund 
Samling vid Studiefrämjandet Västeråsvägen 90 kl. 09.00
Vid den här tiden kan det ibland finnas stora födosökande skrakflockar vid Hjälmaresund. Havsörn kan numera nästan ses vid varje besök. En del änder kan också finnas kvar. Beroende på väder och fågeltillgång kanske vi besöker någon annan lokal vid Hjälmaren. 
Anmälan till Björn Fors tel. 070-493 74 35.
 
Arboga
Utfärd – till Gålsjön.
Iordningställande av vinterfågelmatning och besök vid vårt fågeltorn och fotogömsle.
Medtag korv för grillning.
Samling kl. 09:00 vid Järntorget för samåkning.
Ansvarig: Seppo Leppälampi 0766-459 780 och Stig Blom 072-248 46 66.
Åter i stan ca kl 12.00.
Lördag 17 november
 
Nyköping
Senhöst på Labro ängar 
Samling vid Tärnans vinterfågelmatning vid Ängstugans koloniområde, Nyköping. 
Ansvarig är Peter Lantz 070-559 31 53.
Tid: kl 08:00 – ca 12:00
 
Lördag 24 november
 
Leksand
Lavskrikespaning
Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan.  
Kontakt: Petrus Tengnér, 070-320 36 19, sekreterare@leksandsfagelklubb.se
Plats: Samling: Norsbro kl.08.00.

 
Söndag 25 november
 
Mälaröarna
Fågelvandring i Väsby hage.
Väsby Hage har visat sig ha ett rikt fågelliv. I somras observerades där en ny art för Mälaröarna, brandkronad kungsfågel som är sällsynt i hela Sverige!! Vi tar även en titt på utförda naturvårdsåtgärder. Hagen har mycket varierande naturtyper från äng och skog till mälarstränder. Där finns göktyteholkar, uppsatta av Sören Lindén i hans projekt. Det har visat sig vara en lämplig biotop för göktytor med massor av tuvmyror. 
Ansvarig: Urpo Könnömäki, tel. 070-236 56 64.
Tid: Söndag 08.00.
Plats: Samling vid Nyckelby ICA

 
Onsdag 28 november
 
Stockholm
Onsdagsvandring vid Råstasjön – förmiddag
Ledare: Gigi Sahlstrand, tel. 070-890 07 70.
Samling: Kl. 11.00.
Råstasjön erbjuder flera olika biotoper, som attraherar många fågelarter som änder, svanar, doppingar, sumphöns och skrattmåsar. Under hösten samlas Djurgårdens gråhägrar vid sjön – upp till 70 stycken är inte ovanligt att se. Sena flyttfåglar som bofink, rödhake och gärdsmyg bjuder på härliga närstudier vid sjöns fågelmatningar. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglar som kommer i vår väg. Kikare kan lånas ut. Mer information och kartbeskrivning finns på föreningens hemsida, www.stof.nu. Vandringen anordnas i samarbete med Studiefrämjandet och pågår i två timmar.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: 60 kr/gång, som betalas på plats till ledaren eller med Swish till 123 501 0822 (obs! Fågelguidning AB, ej föreningens Swishnummer).
Samling: Kl. 18.00 på parkeringen som tillhör Solna tenniscenter, Sjövägen, som ligger vid Råstasjöns nordvästra hörn. Buss 502 och 505 stannar utanför tennishallen.