Fågelfestivalen

För drygt 20 år sedan gav Sveriges Ornitologiska Förening och Mark Levengood ut skivan It´s in the Air. Det var en CD innehållande en berättelse och en massa fågelsång. Vi hade lagt en grund genom att plocka fram både seriösa och kuriösa fakta om våra fåglar. Utifrån denna grund vävde Mark på sitt alldeles speciella vis en berättelse om 23 av våra fåglar.
 
Skivan It´s in the Air är slut sedan länge, men den har varit mycket efterfrågad. Därför är det väldigt roligt att i samarbete med Mark Levengood och Naturskyddsföreningen kunna presentera materialet igen, nu med titeln Fågelfestivalen. Du kan lyssna på ljudspåren här eller på Fågelfestivalen i sin helhet på Spotify.

Fåglar att lyssna på

Stare. Foto: B-G Bentz

Stare
Staren är en av de bästa imitatörerna i vår svenska fågelvärld. Den är en mästare på att härma både fåglar och andra ljud. Hör du en storspovsdrill eller ett billarm från grannens tak, är det säkert en stare som är full gång. Ju mer varierad sång, desto bättre är möjligheterna att locka en hona. 

Klicka och lyssna

Koltrast. Foto; Mikael Arinder, Skånska bilder

Koltrast
Koltrasten utsågs till Sveriges nationalfågel i en omröstning som BirdLife Sverige genomförde 2015. Den anses av många vara den fågel som sjunger allra vackrast, och det är dessutom en av de tidigaste sångfåglarna under våren. Idag är koltrasten en vanlig fågel i våra samhällen, men så har det inte alltid varit. 

Klicka och lyssna

Ringduva. Foto: B-G Bentz, Sturnus

Ringduva
Detta är ännu en fågel som gjort som folk gör mest, det vill säga att den flyttat in till stan. Numera hör ringduvans femstaviga hoande till ljudbilden i de flesta av våra samhällen. Men det är inte enbart med rösten den markerar sitt område. 

Klicka och lyssna

Större hackspett. Foto: Mikael Arinder, Skånska bilder

Större hackspett
En hackspett sjunger inte för att locka en hona – den slår istället en trumvirvel. På våren söker hannarna upp trädgrenar eller annat med bra resonans. Där slår de med näbben en kort men ljudlig trumvirvel. Den varar en knapp sekund och innehåller mellan 10 och 20 slag.

Klicka och lyssna

Bofink. Foto: Mikael Arinder, Skånska bilder

Bofink
Bofinken är Sveriges näst vanligaste fågel. Den finns i nästan alla skogsmiljöer samt i parker och större trädgårdar. Sången är stark och genomträngande och slutar nästan alltid med en liten knorr.

Klicka och lyssna

Grönsångare. Foto: Mikael Arinder, Skånska bilder

Grönsångare
När grönsångaren sjunger låter det som när ett mynt snurrar på en bordsskiva. Denna sångare hör hemma i bokskogar och andra högstammiga och öppna skogar. Grönsångaren hör till våra långflyttande fåglar och övervintrar i tropiska Afrika.

Klicka och lyssna

Skogsduva. Foto: John Larsen
Skogsduva. Foto: John Larsen

Skogsduva
Till skillnad från ringduvan har skogsduvan stannat på landet. I områden med äldre lövskog och många hålträd kan man höra dess tvåstaviga sång som upprepas många gånger. Det låter som att den tjatar: ”gå då, gå då, gå då . . .” 

Klicka och lyssna

Spillkråka. Foto: P-G Bentz, Sturnus
Spillkråka. Foto: P-G Bentz, Sturnus

Spillkråka
Många fågelnamn kan verka märkliga, men spillkråkan har inte fått sitt namn för att det blir en massa spill när den hackar efter hästmyror i gamla träd och stubbar. Inte heller är den någon kråka utan vår största hackspett. Namnet kommer snarare från ”spel” och syftar på att den låter mycket. 

Klicka och lyssna

Nötskrika. Foto: Ulrik Bruun
Nötskrika. Foto: Ulrik Bruun

Nötskrika
Trots att nötskrikan är färggrann är den ofta svår att få syn på i skogen. Istället avslöjar den sig genom sitt skräniga läte. Men den är också ganska bra på att härma andra fåglar, bland annat låter den ibland som en ormvråk. Under hösten samlar den ekollon för att ha mat när tiderna blir tuffare under vintern.

Klicka och lyssna

Taltrast. Foto: John Larsen

Taltrast
Med koltrasten sjunger fram sin fjöljtande melodi, pratar taltrasten fram sin strofer. Men precis som koltrasten är det mycket flöjtningar och klara toner, ofta upprepade några gånger i rad. Det är en skogsfågel som har en förkärlek för sniglar.

Klicka och lyssna