Norsbrotornet Limsjön, Leksand
Foto: Petrus Tengnér
Muckeltjärn, Ovanåker
Foto: Rebecka Jonpers
Muckeltjärn, Ovanåker
Rebecka Jonpers
Södra lunden, Ottenby
Foto: Anette Strand
Leonardsbergs fågeltorn, Norrköping
Foto: Robert Petersen
Gryning vid Landsjöns fågeltorn, Jönköping
Foto: Anders Staaf
Fågeltornet vid Bysjön
Foto: Lennart Risberg
Fageltornskampen 2018 i Kårsund
Foto: Jahn Ekman
Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördagen som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Evenemanget utformas som en tävling mellan de svenska fågeltornen och en landskamp med Finland och Danmark Men meningen med evenemanget är att ta tillfället i akt sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktiga i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald exempelvis. Det är också utmärkt tillfälle att möta lokal media. Fågeltornskampen ska därför ses ett verktyg för lokala klubbar/föreningar och regionalföreningar i deras verksamhet för att få fler aktiva medlemmar.
 
Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 4:e maj och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. Minst två personer måste höra eller se arten för att den ska få räknas. Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.
 
Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt e-posta en komplett artlista till stina.rigback@birdlife.se (se nedan). Det går också att SMS:a antalet arter till Stina på 0708-554757. Ange då lagnamn och antalet arter. Senast 16:00 måste resultatet från vår svenska Fågeltornskamp vara inne för att vi skall kunna få fram ett resultat på eftermiddagen. Detta kommuniceras med våra finska och danska BirdLife-vänner och Finland släpper en pressrelease angående landskampsresultatet.
 
 
Anmälan och avanmälan går att göra fram till fredagen den 3:e maj. Mer info skickas till anmälda lag när eventet närmar sig. Skicka även med en länk om ni vill länka information som finns på regionala eller lokala hemsidor från den här sidan. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse.
 

Anmälda torn 2019

Blekinge län

 

Dalarnas län

 

Gotlands län


Gävleborgs län


Hallands län


Jämtlands län

 

Jönköpings län


Kalmar län

 

Kronobergs län


Norrbottens län


Skåne län


Stockholms län


Södermanlands län


Uppsala län

Lilla tornet Hjälstaviken
___

Värmlands län


Västerbottens län

 

Västernorrlands län

 

Västmanlands län

Norrsjön
Kontakt: Tom Sävström

 

Västra Götalands län

 

Kårsund Tjörn

Kontakt: Annette Widén

 

Fågeludden, Hornborgasjön

 

Vänga mosse, Borås

Kontakt: Peter Bryngelson

Örebro län

 

Östergötlands län


Fågeltornskampen 2018 Rapport

(Klicka för att ladda hem)

Anmälda fågeltorn 2018:
 
Blekinge län
Munkahusviken (Länk)
Siesjön
Lindö udde
 
Dalarnas län
Daldockan, Kyrkbytjärn (Länk)
Norsbrotornet, Limsjön
 
Gotlands län
Storården, Fide 
Gävleborgs län
Bysjön
Muckeltjärn
Ålsjötornet (Länk)
Hanebo/Kyrkbytjärn
 
Hallands län
Larssons våtmark
 
Jämtlands län
Västra fågeltornet, Tysjöarna, Ås (Länk)
Lillsjön Tullingsås
 
Jönköpings län
Landsjöns fågeltorn
Barkerydstornet
 
Kalmar län
Södra Lunden-tornet Ottenby (Länk)
Fågeltornet Järnudda Hulingen (Länk)
Brostugan, Uknö (Länk)
Slåhagen, Uknö (Länk) 
Kronobergs län
Husebymaden 
Norrbottens län
 
Skåne län
Börringe mad (Länk)
Lundåkrabukten, Obsplattformen
Hercules
Baraskådare – Torups Våtmark
 
Stockholms län
Ågesta (vid sjön) fågeltorn
Östra Styrans fågeltorn (Länk)
Hästholmstornet Broängarnas naturreservat,Upplands-Bro kommun
Svartsjö dämme (Länk)
Säbysjön på Järvafältet
Fysingen
 
Södermanlands län
Labro fågeltorn (Länk)
Tornstugans fågeltorn (Länk)
Valnaren
 
Uppsala län
Lilla tornet Hjälstaviken
Dalbyviken (Länk)
Harudden, Kallrigafjärden (Länk)
Hjälstaviken (Länk)
Kärven (Länk)
Varggropen, Vendelsjön
Funbosjön (Länk)
Tegelsmorasjön
Övre Föret, Årike Fyris
Ledskärsviken
 
Värmlands län
Fågeltornet, Panken
Bytjärns fågeltorn i Arvika kommun
Träfotere, Södra Hyn
Alsteråns mynning
Hygntornet, Inre Kilsviken
Stora Tornet Björken Sunne
Forshagatornet, Norra Hyn
 
Västerbottens län
 
Västernorrlands län
 
Västmanlands län
Norrsjön (Länk)
Norsa, Köping (Länk)
Linnékullen, Lagårdssjön, Strömsholm (Länk)
Asköviken (Länk)
Backgårdstornet (Länk)
Högbyladan, Gnienområdet
 
Västra Götalands län
Västra Marsjön
Kårsund, Tjörn (Länk)
Kvinnestadsjön (Länk)
Tegelängens våtmark, Ekudden, Mariestad
Vänga mosse
Fågeludden, Hornborgasjön (Länk)
Hanatorp , Marks fågelklubb
Fågeltorn Runnsvattnet, Orust
Hångers udde, Hornborgasjön
Mollön, Uddevalla
Borreboda dammar
Skalle Öresjö
Älje-Porsen, Uddevalla
Häljered
Svälte kile, Uddevalla
Trälebergskilen 
 
Örebro län
Norra tornet, Tysslingen
Rosenbergsstugan, Oset
Björka lertag, Kumla
Välakärren, Vibysjön, Vretstorp
 
Östergötlands län
Illersjö våtmark (Länk)
Herrebro våtmark (Länk)
Leonardsbergs fågeltorn (Länk)
Svensksundsviken
Nybro fågeltorn