Volontärer

Falsterbo 2019. Foto: Anette Barr

Vill du bli volontär för BirdLife Sverige?

Inom BirdLife Sverige vill vi gärna ta hjälp av frivilligarbetande volontärer eller som vi föredrar att se det; aktiva medlemmar. Ett volontäråtagande kan se ut på olika sätt men så här långt är det främst volontärer för ”Fåglar är fantastiska” och Naturpedagogiska dagarna som utbildats.

 

För att få kalla dig ”Fåglar är fantastiska”-volontär ska du genomgå en utbildning som brukar sträcka sig över en helg. Utbildning genomförs i samarbete med Studiefrämjandet som lär ut guideteknik. Dessutom får du lära dig om riksföreningen BirdLife Sverige, regionala föreningar och lokala fågelklubbar. Det brukar genomföras ett par utbildningar om året.

 

För mer information, kontakta info@birdlife.se

Falsterbo 2019. Foto: Anette Barr