Fågellokaler i landskapet Västmanland


Vi har gjort ett försök att underlätta för natur- och fågelintresserade att hitta till Västmanlands mest kända fågellokaler.
Landskapet erbjuder den fågelintresserade en uppsjö av intressanta områden. Här finns en variation av miljöer - vegetationsrika slättsjöar och djupa skogar.
I nordöst-sydvästlig riktning, diagonalt genom landskapet, går den biologiska norrlandsgränsen. Mälaren, som bildar sydgräns i öster, har en kust med vassvikar, klara vatten, grunda ”laguner” och öar. Vidsträckta strandängar, ädellövskog och buskmarker präglar området. I norr finns de djupa skogarna i en kuperad terräng omgärdad av sjöar och myrmarker. Landskapet hyser arter som smålom, järpe, kornknarr, svarttärna, slaguggla, lappuggla, gråspett, tretåig hackspett med flera.

Siffrorna i bilden:
1. Asköviken, Västerås kommun
2. Strömsholm, Hallstahammars kommun
3. Norsa, Köpings kommun
4. Sjölundamaden, Arboga kommun
5. Sällingområdet, Lindesbergs kommun
6. Knuthöjdsmossen, Hällefors kommun.
7. Hötjärnsområdet, Ludvika kommun.
8. Färna ekopark, Skinnskattebergs kommun.
9. Gnien, Surahammars kommun.
10. Svartåområdet, Sala kommun.
11. Backgården, Fagersta
12. Frövisjön, Skultuna Västerås

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com