Fågellokaler

Nummer 1-2012 av Fåglar i X-län innehåller en lokalguide för Gävleborgs län.
Det går bra att ladda hem detta nummer som en .pdf fil <här>

Vill du ha detta nummer av FiX finns till försäljning för 50 kr (tidning + porto).

Gör så här för att beställa:
  1. Sätt in 50kr på GLOF:s plusgiro 38 07 47-6
  2. Ange namn och adress