Fågellokaler i landskapet Västmanland


Vi har gjort ett försök att underlätta för natur- och fågelintresserade att hitta till Västmanlands mest kända fågellokaler.
Landskapet erbjuder den fågelintresserade en uppsjö av intressanta områden. Här finns en variation av miljöer - vegetationsrika slättsjöar och djupa skogar.
I nordöst-sydvästlig riktning, diagonalt genom landskapet, går den biologiska norrlandsgränsen. Mälaren, som bildar sydgräns i öster, har en kust med vassvikar, klara vatten, grunda ”laguner” och öar. Vidsträckta strandängar, ädellövskog och buskmarker präglar området. I norr finns de djupa skogarna i en kuperad terräng omgärdad av sjöar och myrmarker. Landskapet hyser arter som smålom, järpe, kornknarr, svarttärna, slaguggla, lappuggla, gråspett, tretåig hackspett med flera.

Siffrorna i bilden:
1. Asköviken, Västerås kommun
2. Strömsholm, Hallstahammars kommun
3. Norsa, Köpings kommun
4. Sjölundamaden, Arboga kommun
5. Sällingområdet, Lindesbergs kommun
6. Knuthöjdsmossen, Hällefors kommun.
7. Hötjärnsområdet, Ludvika kommun.
8. Färna ekopark, Skinnskattebergs kommun.
9. Gnien, Surahammars kommun.
10. Svartåområdet, Sala kommun.
11. Backgården, Fagersta