Bråborgs strandängar

 
Bråborg är en del av Svensksundsvikens naturreservat och ligger i nordvästra delen av viken. Strandängarna bjuder på stora vassområden men även öppnare vikar och betade strandängar där gott om sjöfågel och vadare kan beskådas. I närheten finns en fin ekhage som också är ett naturreservat.
 
 
Hitta hit:
Bråborg ligger på vägen mot Djurön. Man tar väg 209 ut mot Arkösund och precis innan Ljunga svänger man av mot Djurön. Därefter följer man vägen tills man ser en Y-korsning mot en allé (skylt mot Bråborg), där man tar höger. Fram till gården är vägen lättkörd, därefter får man ta sig försiktigt i utkanten av byggnaderna till en traktorväg ner mot strandängarna. Denna väg kan vara avstängd för betande djur. Tänk på att visa hänsyn till boende både när ni kör dit och hur ni parkerar! Det finns ingen riktig parkering men det går att ställa sig vid en transformatorsbyggnad i kurvan innan sista raksträckan mot strandängen.