Fågellokaler i Gävle kommun

Gävle Fågelklubb har på sin hemsida fågellokalerna beskrivna här.