Backgården

Backgården är ett samlingsnamn för ett ett äldre odlings- och våtmarkslandskap i anknytning till Brandboviken, som är en del av sjön Stora Aspen och Kolbäcksån, några kilometer sydost om Fagersta.
Området består av odlingsmark, åkerholmar och kärr. Åvestbobäcken meandrar ut genom markerna och mynnar ut i viken, där det under vår och höst skapas en översilad sankmark. Vid Backgården pågår ett restaureringsarbete för att skapa mer gynnsamma förhållanden för såväl rastande som häckande fåglar. Ett mindre fågeltorn har byggts.
Lokalen är bra från mitten av mars till i början av juni, då vårsträckande flyttfåglar drar förbi. Efter islossningen rastar en del änder och vadare i kärret och restaureringen kommer att öka det antalet. Vid denna tid finns det chans på t. ex. vinterhämpling, snösparv, lappsparv, råka, stenfalk, blå- och brun kärrhök, sjöorre, salskrake, havstrut, ringtrast, och mindre strandpipare. Även under höststräcket kan ett besök rekommenderas.

Hitta hit:

Backgården ligger ca 3 km söder om Fagersta intill riksväg 66 i riktning mot Västerås. Vid Åvestbo svänger man vänster (från Fagersta hållet) mot Backgården, skylt finns. Efter ca 100 meter tar man höger och kör ytterligare ca 50 meter fram till en enkel P-plats. En ”åkerväg” förbi en intilligande lada leder, efter ca 500 meter, fram till Brandboviken och fågeltornet.
En liten informationstavla med karta finns vid parkeringen.

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com