Gådeån och Sparrudden

Söder om Härnösand finns ett fint fågelområde vid Gådeåns utlopp vid Sparrudden. Här finns okså ett fågeltorn.

Sparrudden med fågeltornet. Foto: Kurt Holmqvist.