Herrebro våtmark

Utsikt från Herrebro fågeltorn
Foto: Malin Larsson
 
I Herrebro våtmark finns ett utmärkt gömsle där man får gott om möjligheter att studera fåglarna på nära håll. Sothönan och dess ungar gömmer sig gärna i närheten och hagstolparna som har lämnats kvar utanför ger bra möjligheter för tärnor, enkelbeckasiner och gulärlor att vila en stund. I buskarna sitter gärna sävsparvarna och tjattrar. Härinne slipper man även vinden och regnet de dagarna där vädret inte är lika strålande som annars.

Ifall man fortsätter bort över Herrebrotippen finns det gott om smådiken, busksnår och dungar där det går att hitta järnsparvar, vattenrall och småfåglar. Gott om rovfåglar jagar över tippen, såväl havsörn och bruna kärrhökar som ormvråkar och duvhökar. Akta er bara för arbetande maskiner under vardagarna!
 
Ett par av svarthakad dopping med sina ungar.
Foto: Malin Larsson
Spången och gömslet
Foto: Malin Larsson
 
Hitta hit
Det går att ta treans spårvagn till ändhållplatsen, och sedan gena genom skogen och komma ut i Klockartorpsskogen. Därifrån kan man följa den orangea stigen och komma till Herrebro våtmark. Ifall man hellre vill gå eller cykla så går det att ta vägen genom Skarphagen förbi skjutbanan och in till Herrebro våtmark bakvägen över Herrebrotippen.

Ifall man hellre vill nyttja bilen tar man vägen mot Borgs kyrka och svänger in till vänster (från Norrköping) på en grusväg strax efter man kommit ut från Norrköping. Den fortsätter man knappt en km på tills en liten parkering dyker upp. Därifrån leder en stig till fågeltorn och gömsle. Det går även att fortsätta på asfaltsvägen mot Borgs kyrka och parkera där, dock går det inte att ta sig till fågeltorn eller gömsle den vägen.