Kramfors kommun

Vy från Högklinten i Nordingrå mot Ullångerfjärden. Foto: Thomas Birkö.

I Kramfors finns en mängd intressanta fågellokaler. Socknarna Nora, Nordingrå, Vibyggerå och Ullånger ligger alla vid kusten inom världsarvet Höga kusten. Här hittar du flera fågellokaler i t.ex. området vid Norrfällsviken (Storsand, Hägget, golfbanan, Ytternäsan) vidare finns andra kustnära besöksplatser vid Barsta hamn, Berghamn, Fällsvikshamn. En bit in från kusten hittar du Omneberget, Rävsötjärn/Halsviksravinen, Tollsäterstjärn, Norasundet, Sursundet m.fl. 

Skuleskogens nationalpark, den södra entrén vid Käl, finns här liksom det mytomspunna Skuleberget där det också finns ett naturum. Här finns också fågelskäret Gnäggen med häckande grisslor där det råder landstigningsförbud under häckningstid. Andra intressanta fågellokaler i Kramfors är områdena längs Ångermanälven t.ex. Gumåsviken, Styrnäs kyrka, Törstatjärn, Stortjärn och Rossötjärn i Nyland, åkermarken vid Prästmon, Aspby och Torsåkers kyrka samt gammelskogarna vid Svartnäsudden, Sör-Lappmyran och Älgberget-Björnberget.

Skådning vid Aspby Gård vid Prästmon. Foto: Thomas Birkö.