Nordingråområdet

Nordingrå är nog det mest naturköna området i hela världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Småkuperat med berg och dalar och mängder av intressanta fågellokaler.

Ytternäsan vid Norrfällsviken är en bra sträckfågellokal. Foto: Thomas Birkö.

Var

För att hitta ut till Nordingrå kan du om du kommer E4 söderifrån ta av österut i Gallsäter. Det är  skyltat Nordingrå/Norrfällsviken mot Nordingrå kyrka som blir utgångspunkt till de olika dellokalerna. Speciella hemsidor finns om Norrfällsviken med angränsande besöksmål samt för Rävsötjärn och Halsviksravinen.

För att ta sig till Norrfällsviken följ skyltning mot Norrfällsviken och längs den vägen passeras Omnebergets naturreservat efter 5,4 km, Omnefjärden med parkering vid Öjsand efter 2,7 km och Norrfällsviken efter 8,1 km med avtag mot vänster till Storsands havsbad där parkeringen ligger efter 1,7 km sedan man passerat golfbanan. 
 
En annan del når man från Omne, sväng mot Tollsäter (skyltat 4 km) till Tollsätersjön och Edsättertjärn, sväng vänster mot Rävsön 6 km. Efter 3,8 km vid Rödviken vänster till Halsviksravinens naturreservat med parkering efter 1,5 km. Eller fortsätt rakt fram från korsningen i 400 meter till en skarp vänsterkurva med parkering vid Kindborgstjärn eller fortsätt 800 m till Rävsötjärn med en liten parkering vid vägkanten strax före tjärnen. 
 
Alternativt från Tollsätersjön mot skylt Nordingrå kyrka 5 km, sväng vänster mot skylt Bäckland 3 km. En mindre parkering finns vid bäverdammen och vid korsningen till asfalt efter 3,5 km ta vänster mot Bönhamn och en fyrvägskorsning i Näsänget. Kör rakt fram till Bönhamn 3 km eller höger till Barsta 3 km, vidare mot Fällsvik i 1,5 km och avtag mot Rotsidans naturreservat. Från den korsningen 2 km till Fällsvik, tag vänster till Fällsvikshamn, parkera vid sjöbodarna. Från Fällsvik mot Ådal och senare 3,1 km till Sörleviken, 2 km till vägkorsning mot Nordingrå kyrka 6 km. Häggvik efter 3,2 km, därefter Vågsfjärden med parkering efter 1,1 km.
 
Kommer man E4 från norr tar man vänster i Ullånger och följer skyltning till Nordingrå 13 km. 
 
När
 
Vårsträcket av sjöfågel bevakas 15 mars - 20 maj främst i Norrfällsvikens naturreservat, från Hägget eller Ytternäsan men även från Bönhamn och Rotsidan. Sträcket  kommer närmast vid vindar mellan syd och ost. Termikflyttare, duvor och tättingar sträcker mestadels längre västerut och kan iakttas från Ådal eller längs Sörlevikens sluttningar.
 
Under främst juni är nattsångarna ofta talrika framförallt efter slingan Nordingrå, Omne, Rävsön, Bäckland, Fällsvikshamn och Sörleviken. Man bör starta först kring 23.00 och sedan börjar de överröstas av andra arter kring kl. 04.00.
 
Ett tips kan vara en nattlig promenad under perioden 5-20 juni från Rävsötjärn förbi Kindborgstjärn till Rödviken och Halsviksravinens naturreservat och vidare till Norra Rävsöviken innan man återkommer till Rävsötjärn igen.
 
Höststräcket 15 juli -15 november av vadare och sjöfågel bevakas bäst från Ytternäsan medan motljuset kan vara besvärande vid Bönhamn och Rotsidan. Ådal och Sörleviken bjuder även nu på termikflyttare och duvor.
 
Under hösten från september till november ses en del sträckande eller rastande arter som gråspett, tretåig hackspett, stjärtmes, lappmes och tallbitar i de havsnära magra hällmarksskogarna ända ute på uddarna. Särskilt området vid Storsand och mellan Hägget och Ytternäsan vid Norrfällsviken kan med fördel besökas 15 september till 15 november. 
 
Under vintern är alla små hamnar bra lokaler för att upptäcka kvardröjande tättingar eller sjöfågel när havet inte är tillfruset.
 
Fällsvikshamn har vid flera tillfällen visat sig vara ett utmärkt ställe att leta rariteter oavsett årstid, särskilt i samband med lämpliga väderlägen för arter som kommer från öster.