Norrfällsviken

Varierad natur med klapperfält, sandstränder, golfbanor och hällmarks
tallskog. Till fågellokaler i Norrfällsviken med omnejd kan vi räkna själva
Norrfällsviken med Hamnslåtten (den innersta viken med sjöbodarna
och de öppna markerna mot nordväst), campingområdet med stigar
förbi insjön Näsmyran till vindskyddet nära Skvalpudden i sydväst, hela
omgivningarna till fyren på Ytternäsan, stigen med kraftledningen från
fyren till Hägget med fiskelägeslämningar, vidare norrut mot Stenmyran
med reningsverk till hela golfbaneområdet norr därom. Vid golfbanan
finns även Stormyran med smågölar och hela stranden mot Bottenhavet
upp till badplatsen Storsand kan vara fina fågelmarker vissa årstider.

Storsand mot Skuleberget. Foto: Kurt Holmqvist.


Var:

Från E4 följer man vägvisning till Norrfällsviken och till golfbanan och Storsand kommer man
genom att ta vänster innerst i Norrfällsviken och antingen köra vägen rakt ner genom golfbanan
eller ta vänster till parkeringen vid Storsand. Just väster om Hamnslåtten leder en skogsbilväg
norrut fram till den förnämliga botaniska lokalen Villmyran med bl.a. nornan som dragplåster.
 
 
När:
 
Området lämpar sig för besök såväl under vinterperioden om det är öppet vatten liksom under
sträckperioderna men även sommartid. Platsen är bra att kunna bevaka sträcket under våren
då både sjöfågel kan ses ute över havet liksom en del sträckande rovfåglar och kanske tranor
längre mot nordväst. Här är man även närmast Läskären och kan under morgon- och kvälls-
timmar följa vad som händer ute på skären. 


 
Hägget-Norrfällsviken. Foto: Kurt Holmqvist.
Naturbeskrivning-Lokaler:
 
Rävsölandet i väster, Skvalpudden, Storsand och Ytternäsans fyr. Vid innersta viken av Norrfäll-
sviken kan det året runt vara läge att spana av vad som håller till inne i viken. Så länge det är
isfritt brukar sjö- och mås fåglar kunna ses och under sommaren kan vadare som drillsnäppa
och mindre strandpipare finnas innerst i viken. Från bäckutloppet och längs vägen mot Mjällom
brukar vissa år nattsångare som näktergal, gräshopp- och kärrsångare liksom vaktel eller
kornknarr kunna höras. 

I och i närheten av campingområdet brukar särskilt under hösten brukar mesar och trastar
uppehålla sig och vid en promenad mot Skvalpudden brukar dubbeltrastars och tofsmesars
karaktäristiska läten höras längs stigen. Från höjden just norr om och från vindskyddet har
man bra sikt mot inloppet till Norrfällviken och över stora delar av Omnefjärdens yttre delar.
För att riktigt kunna tillgodogöra sig alla arter som finns i området behövs en tubkikare med
större förstoringsgrad. 

Området österut från Skvalpudden består delvis av klapperstensfält men även av hällmarks-
tallskog med små fuktigare partier. Här brukar bland annat meståg kunna ses från mitten av
september och en månad framåt. Vissa av höstarna brukar kunna bjuda på lappmesar
under den tidsperioden.

Från en liten kulle vid Ytternäsans fyr har man god uppsikt mot Rävsölandet i väster, mot
Läskären och Högbonden och hela horisonten runt till Gnäggen med sina tordmular och
sillgrisslor, vidare mot Långskäret och Södra Ulvön med Marviksgrunnan. Här är det väl värt
att göra besök under hela året eftersom de olika årstiderna alltid har något att bjuda på.

Vintertid ses alltid några änder och måsfågel så länge det är öppet vatten och havsörnar
ses då och då liksom sällsynt skärsnäppa och alförrädare. Under vårsträcket ses änder
och vadare tyvärr under morgnarna i mer eller mindre besvärande motljus men vid några
tillfällen har praktejderhanar setts i ljuset från morgonens första solstrålar.

Beroende på vindar så passerar de förbisträckande på olika avstånd både under vår- och
höststräcket men med tubkikare brukar stora delar ändå gå att artbestämmas. Sommaren
bjuder på ejderkullar från slutet av maj och kustlabbar, roskarlar och silvertärnor häckar ibland. 
Höststräcket av sjöfågel kan med fördel följas härifrån men även från Hägget längre norrut
längs stranden. 
 
Skvalpudden mot Ytternäsan. Foto: Kurt Holmqvist.