Norrtjärnen i Bergdal.

Fågeltjärn med änder och doppingar.

Foto: Kurt Holmqvist.

Var:

Från E4 svänger man in mot Nora och sen mot Berghamn- Bergdal. Det går bra att parkera vid infarten vid tjärnens södra sida. Följ skogsbilvägen på östra sidan och beundra utsikten ner mot sjön eller kolla ut över öarna till havs.

När:

Lokalen är intressant främst mellan maj och juli.

Naturbeskrivning:

I sjön ses bl.a svarthakedoppingar, krickor, bläsänder under häckningstid. Fågelsången är riklig under morgon och en bit på förmiddagen. Svarthätta, grön- törn- och trädgårdssångare samt buskskvätta, törnskata, rosenfink och ortolansparv förekommer alla häckande. Mer tillfälligt brukar häger ses och ofta kommer flera tiotal tärnor in från häckplatserna till havs och företar ljudliga flyguppvisningar.