Ramstafjärden

Fjärden är en av de viktigaste häckområdena får många arter sjöfåglar.

Bild över Ramstafjärden. Foto: Kurt Holmqvist.
Var:
 
 Det går bra att parkera längs vägen just vid avfarten mot Berghamn. 

När:
 
Vid islossningen kan inre delen av fjärden nästan "koka" av olika sjöfåglar. I vassarna och
längs albården eller i de betade strandängarna rastar stora mängder småfåglar, främst
under vår och höst. Hela hösten fram till isläggningen finns alltid mycket fågel i olika delar
av fjärden och många småfåglar rastar eller sträcker förbi.

Naturbeskrivning:
 
Lokalen är alltid värd att besöka så länge det är isfritt åtminstone en bit ut i Gaviksfjärden.
Beroende av vattenståndet kan vadarbankar finnas helt nära i viken, och mycket vadare och
änder brukar rasta här, under tidiga morgnar och mot solnedgången.
 
Odlingsmarken upp mot byn är alltid intressanta platser för rastande fåglar under sträcktiderna.
Många änder, vadare och måsar häckar på alla öarna i Gaviksfjärden och från mitten av juni
fram till mitten av augusti ser man många ungkullar av ett flertal arter. 
Översiktskarta över Noraområdet.