Salteå - Allsta.

Nordost om Norasundet på vägen mellan Nora mot Nordingrå ligger Salteå med fina marker för rastande vårfåglar. Även öster om Norafjärden vid Allsta rastar det gäss, änder och tättingar.

Bild från Salteå. Foto: Kurt Holmqvist.

Var:
 
De finns två ställen som är lämpliga att spana från. Först vid transformatorn längs vägen mot
Lövvik samt vid kraftledningen strax före Salteå. Det finns en liten ficka att ställa bilen på nära
kraftledningen, och där man kan spana av åkrarna ner mot Norasundet framför allt under april.

När:
 
Under april-maj och augusti-september kan det vara mycket småfågel av olika arter, samt en
hel del rastande vadare kring surhålen.

Naturbeskrivning:
 
Stora flockar sångsvanar, gäss, tranor samt ringduvor, kråkfågel och skrattmås kan beskådas,
kanske på lite väl långt håll. Från ställverket har man uppsikt över ett åutlopp, som bjuder på
öppet vatten relativt tidigt. Svanar, gäss och änder och tranor brukar rasta här under april.

Vadare som gluttsnäppa och ganska ofta brushanar brukar ses nere vid den betande strand-
ängen. Relativt ofta brukar någon gråhäger besöka lokalen och trast- samt bo- och bergfinks-
flockarna brukar vara stora i slutet av april.
 
Kartskiss över Noraområdet.