Skullersta-Hol.

Typisk vår och försommarlokal. 

Åkrarna vid Hol. Foto: Kurt Holmqvist.

Var:
 
Man har bra sikt från vägkanten och ett par parkeringsfickor finns. Se nedanstående kartskiss.

När:
 
Från snösmältningen i slutet av mars ses ofta mycket rastande fåglar på åkrarna mellan
Skullersta och Hol. Rovfåglar som tornfalk, ormråk, fiskgjuse och blå kärrhök ses ofta under
april och början av maj. Under sommaren finns fortfarande mycket fågel, men de är oftast
svåra att upptäcka i den rikliga vegetationen. Under kvällarna ser man ofta bäver på nära 
håll.

Naturbeskrivning:
 
Från islossningen uppträder sångsvanar och knipor. Därefter anländer krickor, bläsänder,
vigg och svarthakedoppingar. Kanadagås, fiskmås och fisktärna häckar liksom ovanstående
arter. Olika arter av rovfåglar ses ofta svävande över de närbelägna bergen.
 
Under början och mitten av maj kan riktigt stora flockar av ljungpipare uppträda, även om man
får titta efter noggrant för att upptäcka dem. Även under sensommar och höst kan flockar av
gäss och tranor rasta.
 
Kartskiss över Noraområdet.