Leonardsberg

Utsikt från fågeltornet i Leonardsberg
Foto: Malin Larsson
 
Leonardsberg är en fantastisk fågelskådarlokal, speciellt under sträcktider. Hundratals gäss gästar området under vår och höst, vadarfåglar håller till på strandängarna, småfåglar sjunger i de djupa vassarna. Fjärilar och rådjur kan man också stötta på i området - förutom betande kor. Skarvar och änder av alla dess slag håller till i det öppna vattnet. Bruna kärrhökar är vanliga att se jaga här och även fiskgjuse.

Det är inte alltför långt att ta sig till området med cykel från Norrköping, men det finns även parkering i närheten ifall bilen är nödvändig. Med bil tar man sig lättast genom att köra förbi ÖB utmed Finspångsvägen och svänga av vänster mot Fiskeby bruk. Kör över järnvägsspåret och sväng höger innan parkeringen till Fiskeby (skylt "Leonardsberg"). Fortsätt följ skylt mot Leonardsberg in vänster på grusvägen och följ denna (håll höger i första kurvan). Du når fram till en herrgårdsbyggnad där det finns en parkering till höger. Ställ bilen där och fortsätt sedan längs alléen förbi en bom och över gårdsplanen tills du kommer fram tills en betesmark på vänster sida med en el-grind. Gå igenom grinden och följ gräsvägen upp på en bergshäll. Därbakom står fågeltornet.

Koordinater P-plats (RT90 systemet): 6497357.231, 1517116.508
Koordinarter fågeltorn (RT90 systemet): 6497494.733, 1516441.514

I närheten av Leonardsberg kan man även stanna till på Knivbergavägen där det ofta jagar rovfåglar och även detta område är populär rastningslokal under strecktider.

 
En flock gäss på ingång
Foto: Malin Larsson
En halv osynlig vadare står stilla på stenen.
Foto: Malin Larsson