Nordmalings kommun

Järnäs udde längst ut i kusten i Normalings kommun är en välbesökt sträcklokal året om. Foto: Thomas Birkö.

I Nordmaling ändrar Ångermanland karaktär från höga berg och djupa dalar till ett plattare område mer likt den västerbottniska naturen. Kommunen hör för övrigt till Västerbottens län.
De intressantast fågellokalerna här hittar du i kusten med Kronören, Skärjavan, Järnäs udde, Fårskärsviken, Fickfjärden med fler fjärdar på Järnäshalvön, (Nordmalingsfjärden)  och Olofsfors med åkermarken som bra sträck- och rastlokaler. Öreälvens mynning liksom Lögdeälvens och Leduåns mynning i Rödviken, (Nordmalingsfjärden) är andra intressant observationsplatser.

Inlandet bjuder på fina nedskurna dalgångar från de tre älvarna/åarna. De slingrar sig fram i landskapet och bjuder på en ångermanländsk kuperad och omväxlande topografi. Här finns branta sydvända bergsstup, nipor, äldre skog, lövrika ravinmiljöer och många sydliga växter når här sin nordgräns.  I älvarnas nedre delar finns den del fina lövskogar på näsen mellan de meandrade älvloppen.