Norrviken

 
Norrviken ligger inte långt från Björnviken. När man når Norrviken kommer man ner på södra sidan, väster om Braviken. Här finns flera fina hällar som sluttar ner mot Bråviken och man får bra översikt. Det finns mycket dykänder på höstarna med vigg, bergand och brunand. Ibland syns även simänder men dessa hittas lättast i Björnviken. Ängshök och Stäpphök har setts härifrån och på våren hittar man trastar  och andra tättingar i området. 
 
Norrviken
Foto: B-O Magnusson
 
Hitta hit: 
Man åker mot Björnsnäs från Händelösidan. Vid första backen vid Björnviken så svänger man kraftigt vänster uppför en ny backe. Strax därefter svänger man höger mot Björsnäs gård. Innan man kommer fram till Björsnäs, sväng höger och fortsätt fram till ett vägskäl. Här kan man parkera och gå grusvägen norrut ca 1 km tills man passerar ett hus på vänster sida. Snart ser man en bred stig som löper nord-sydlig riktning ner mot Bråviken och efter ytterligare någon km kommer man ner till vattnet.
 
Foto: B-O Magnusson
Foto: B-O Magnusson