Örnsköldsvik

Kustområdet i Skuleskogens nationalpark i Örnsköldsviks kommun. Foto: Thomas Birkö.


Örnsköldsvik har många olika typer av fågellokaler. Här finns slättsjöar, som Öfjärden, Höglandsjön och Svedjefjärden men också våtmarker som Mossaträsk-Stormyran, grunda vikar som Sannafjärden, Idbyfjärden och sträckfågellokaler i kustbandet som Skags udde. Dessutom finns fina skogsreservat som Kålhuvudet, Vändåtberget och Bågaliden och så förstås nationalparken, Skuleskogen.

Några av inlandslokalerna är Bysjön i Sidensjö, Kornsjötjärn i Nätra och Östansjösjön i Gottne. Sedan finns det i Mellansel en spännande bioreningsdamm. Kusten bjuder också på några fina lokaler som t.ex. Trysunda, Norra och Södra Ulvön, Näske brygga och Ottelandet.