Alneskogen

Alneskogens naturreservat ligger vi Örnsköldsviksfjärden mellan Järved och Bonäset. Foto:Thomas Birkö.


Tätortsnära lövskog med hög täthet av sångare mellan Järved och Bonäset

Var
Alneskogen ligger vid Örnsköldsviksfjärden mellan Järved och Bonäset. Parkeringar finns vid Bonäsetvägen samt vid Slingervägen upp till Alneskolan. Stigar går in i området både nedanför vägen till det gamla industriområdet för Alne ångsåg samt på översidan vägen mot Skepparvägen.

När
En vandring i Alneskogen i slutet av maj eller i juni är en sinnlig upplevelse med färger, dofter och ljud. Fågelsången är som intensivast och lövverket är ljusgrönt. Fågellivet i Alneskogen är rikt med hög täthet av grönsångare samt ovanligare fåglar som härmsångare, svarthätta, näktergal, lundsångare och gärdsmyg. Stenknäck häckar här liksom mindre hackspett.
 
Av övriga hackspettar har noterats gråspett, spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett. Knölsvan häckar på öarna och häger ses under sensommaren och hösten. Vid stränderna häckar mindre strandpipare.

Naturbeskrivning
Alneskogens naturreservat är till stora delar ett gammalt industriområde som naturen tagit tillbaka. Dolt i lövdjungeln syns rester från Alne ångsåg, från kajerna, arbetarbostäderna, med mera. Huvuddelen av området domineras av lövskog. Små gläntor och betade åkermarker finns här liksom klippor, bakavedsöarna Norge och Danmark där virkesstaplarna tidigare låg, och hällmarker med utsikter över Örnsköldsvik och hamninloppet.
 
Läs mer om Alneskogens på länsstyrelsen hemsida!.
Frodig flerskiktad lövskog kantar stigarna genom Alneskogen, många sångares favoritbiotop!